Poutní mše v Sušici a okolí

Pracujeme na celkovém rozpisu poutních bohoslužeb.
Aktuální rozpis naleznete v novém čísle Farního listu – Farní listy

Děkujeme...

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz