Život ve farnosti

„Vše, co se ve farnosti děje, má rozvíjet člověka tak, aby se přiblížil ke Kristu!” (Jan Pavel II, 9.6.1997 v Krakově)

pravidelné aktivity

Modlitba růžence – půl hodiny před každou mší svatou

Živý růženec – tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění, a k tomu přidáváme intenci obecnou a přímo za potřeby naší farnosti. Jedna se o jedinečné modlitební zázemí pro veškeré aktivity farnosti. Výjimečná zaslíbení nejsou s modlitbou živého růžence spojena, sama o sobě je však velmi jistou cestou přímluvné modlitby.

Bratrstvo členů Živého růžence, pravidelná modlitba i setkání jednou za tři měsíce. Hledáme nové členy, aby doplnit chybějící řady.

Nedělní mše sv. s doprovodem kytarovky – jednou za měsíc, vždy první neděli v měsíci doprovází mši sv. pro rodiny s dětmi sušická kytarovka.

Pondělí

Cenacolo – modlitby za závislé – v pondělí v 18.00 v kapucínském kostele, kontaktní osoba: Alena Božíková, tel.: +420 720 495 259, Ivana Caisová, e-mail: caisovaivana@seznam.cz

Chrámový sbor – 19.00 h zimní čas /19.30 h letní čas na faře, zodpovědná osoba: Václav Švehla, tel.: +420 722 937 318

Společná modlitba žen – každé 3. pondělí v měsíci od 20.00 do 21.15 h bude v klášteře (v kostele, později v refektáři). Při modlitbě bude možnost dojít si k svátosti smíření a k přímluvné modlitbě.
Kontaktní osoba: Lucie Švehlová, e-mail: luca.svehlova@hotmail.com

Úterý

Setkání maminek s dětmi – 10.00 h na faře setkání maminek s malým dětmi. Zveme maminky na mateřské dovolené na neformální setkání, pro děti jsou připravené hračky a krátký společný program (vyrábění, pohádka, zpěv).
Zodpovědná osoba: Šárka Šmídlová, tel.: +420 604 371 334

Adorace nejsvětější svátosti – od 17.15 do 18.00 h děkanský kostel sv. Václava

Biblické tance – od 18.45 do 19.45 h na faře – modlitba gesty a tancem za doprovodu hudby nebo zpěvu. Cílová skupina: Ženy a dívky. Odpovědní: Markéta Prosserová, tel.: +420 736 760 160 a Dagmar Větrovská.

Farní rada – (1x za 1 ½ měsíce) 18.45 h po večerní mši sv. na faře, zodpovědná osoba: P. Jarosław Zygmunt, tel.: +420 603 456 125

Modlitba mužů – od 20.00 h na faře – pravidelné setkávání mužů nad mužskou spiritualitou. Součástí večera je společná modlitba a jednou za měsíc přednáška na určité téma (vždy v refektáři kapucínského kláštera). Kontaktní osoba: Jan Švehla ml., tel.: +420 702 221 629.

Středa

Společenství SFŘ (Sekulární františkánský řád) – od 19.00 h refektář kláštera kapucínů, na programu bývá sdílení, rozjímání nad Písmem, františkánská formace nebo adorace. Adorace bývá první středu v měsíci cca od 19.30 h v kapucínském kostele a je otevřena i pro veřejnost.
Zodpovědná osoba: Jiří Sýkora, tel.: +420 607 268 950, e-mail: sykora.hradek@seznam.cz

Čtvrtek

Křesťanský klub pro děti Kolinec – 15.00 h klubovna obecní knihovny a 1x za 14 dnů 16.00 h kostel, zodpovědná osoba: Vojtěch Šmídl, tel.: +420 604 731 804

Hnutí fokoláre – scházíme se v duchu Díla Mariina. Setkání máme 1x za 14 dní ve čtvrtek od 20.00 h po rodinách. Sdílíme si život, máme rozjímání, četba duchovních textů od Chiary Lubichové nebo jiných osob z této spirituality. Zodpovědní osoba – Lada Kopecká, tel.: +420 774 174 910.

Přímluvná modlitba – každý čtvrtek od 17.30 h v děkanském kostele sv. Václava

Pátek

Křesťanská skautská družina Atawa – pro kluky od 6 let. Schůzky jsou v pátek od 16.00 do 18.00 h, v klubovně Na Burince 356, v Sušici.
Kontakt: Čeněk Šebesta, +420 606 760 356, Jan Švehla, +420 702 221 629

Modlitební společenství každý pátek od 19.00 h na faře.
Setkáváme se u četby Písma sv. a rozjímání nad každým úryvkem z Liturgie na každý den. Modlitba díkuvzdání, chvály a prosby, případně přímluvná modlitba.
Zodpovědná osoba: Anna Blažková, tel.: +420 606 640 940

Setkání akolytů 1. pátek v měsíci, 19.00 h zodpovědná osoba J. Zygmunt, tel.: +420 730 168 096

Sobota

Cappuccino u kapucínů – každá první sobota v měsíci po ranní mši sv. v refektáři kláštera kapucínů, zodpovědná osoba: br. Damián (Damián Smyčka, tel.: +420 731 619 731)

Ministratské schůzky – pro všechny kluky a děvčata ve školním věku, soboty (jednou za 14 dní) od 9.30 do 11.00 h na faře v Sušici; zodpovědné osoby: P. Jarosław Zygmunt (e-mail: rkf.susice@dicb.cz) a Vojtěch Šmídl (e-mail: vojtech.smidl@centrum.cz)

Komentované prohlídky kostela sv. Mořice a kostnice na Mouřenci se konají každou sobotu vždy od 11.00 h. Zodpovědná osoba: Lukáš Milota (lukas.milota@centrum.cz Přátelé Mouřence si vyhrazují právo na změnu/zrušení)

Večerní mše svaté s kytarovkou – večerní mše svaté (v 18.00 h) s doprovodem kytarovky, zodpovědná osoba: Jan Švehla ml., e-mail: jn.svhl@hotmail.com

„Malé chvály“ – krátké 20minutové chvály s kytarovkou každou první sobotu v měsíci po večerní mši svaté v děkanské kostele sv. Václava

Adorace – od 19.00 h v kapucínském kostele, zodpovědná osoba: br. Jan Hladík, tel. +420 731 600 082

Adopce na dálku v naší farnosti

Výuka náboženství na ZŠ: Sušice, Kolinec

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz