Výuka náboženství

Školským zákonem (č. 561/2004 Sb., §15) je umožněna výuka náboženství v základních a středních školách jako nepovinný předmět za předpokladu, že se na něj přihlásí ve školním roce alespoň 7 žáků školy. Tak tomu je například na obou sušických ZŠ.

Rozvrh náboženství

Před lety se osvědčilo, že se žáci druhého stupně obou sušických ZŠ i Gymnázia v rámci školní výuky náboženství scházeli ve Středisku volného času v „Káčku“ v Klostermannově ulici. Vytvořilo se tak společenství mladých lidí rozvíjejících svůj vztah k Bohu. Ve školním roce společně vyrážíme na duchovní soustředění „24 hodin v klášteře“.

V novém školním roce 2022–2023 bude opět možnost přihlásit své děti k výuce náboženství ve škole. Nezapomeňte své děti přihlásit.

Náboženství je vyučováno i na dalších ZŠ v okolních farnostech.

Katecheta Mgr. Vojtěch Šmídl pověřený výukou náboženství na ZŠ Sušice, Lerchova ul., ZŠ T. G. Masaryka Sušice, Gymnáziu Sušice, nově ZŠ Elanor, ZŠ Kašperské Hory a ZŠ Kolinec.

Rozvrh náboženství ve školním roce 2022–2023 na základních školách a Gymnáziu v Sušici a okolí najdete výše.

• ZŠ Lerchova ul. Sušice
• ZŠ T. G. Masaryka Sušice
• Gymnázium Sušice
• ZŠ Elanor
• ZŠ Kašperské Hory
• ZŠ Kolinec

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz