Biblické tance

Biblické tance – ekumenické společenství žen, které se schází každé úterý v 18.45 hod na faře.

Biblický tanec je modlitba celým tělem, nemodlí se jen naše ústa, nemodlí se jen naše mysl, ale gestem nohou, rukou a hlavy se modlí celé naše tělo. Biblický tanec je radostným vyjádřením přítomnosti Boží.

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz