Sušická Farní rada

„(Nikdo nebyl volen), pozval jsem vedoucí různých skupin.“ (P. Václav Hes)

Rada se schází 1x za 1 ½ měsíce vždy v 19.00 h po večerní mši sv. na faře. Na základě stanov byli do Farní rady jmenováni tito členové:

P. Jarosław Zygmunt – farář, předseda Farní rady
P. Jan Kulhánek – farní vikář
P. Adolf Pintíř – výpomocný duchovní
br. Petr Alk. Petřivalský OFMCap. – rektor klášterního kostela a výpomocný duchovní
Václav Pikeš – jáhen
Šárka Šmídlová – pastorační asistentka
Vojtěch Šmídl – pastorační asistent, učitel náboženství
Anna Blažková
Jiří Lejsek
Anna Potužníková
Aleš Jahoda
Jan Švehla ml.
Čeněk Šebesta
Václav Švehla
Jan Blahouš

Funkční období nové Farní rady jsou 4 roky, tedy od 1. listopadu 2019 do 31. října 2023.

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz