Chlapi zdolali 15 km včetně krpálu

V sobotu 30. května se v 6 hodin ráno shromáždilo zhruba 25 chlapů u kostela sv. Václava, aby společně odjeli na Dobrou Vodu, kde se konala mše sv. v kostele sv. Vintíře. Tím byla zahájena pouť chlapů.

„Je krásné, že se v Sušici daří sjednotit chlapské společenství“ komentuje tuto akci P. Tomas a pokračuje: „Začali jsme poutním zájezdem do Mnichova, pokračovali modlitebními setkáními o postních sobotách, skupiny chlapů vypomáhaly při oklepávání zdí v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách i v ořezávání ovocných stromů na arciděkanském zahradě. Nyní se ušlo kus společné cesty.“ Fotografie z celé akce naleznete zde.



Cesta z Dobré Vody do Kašperských Hor, kterou se putovalo, je součástí nové turistické stezkly po šumavských církevních památkách, která bude oficiálně zahájena v sobotu 27. června.

Komentáře k tomuto článku

Přidat nový komentář
Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz