Jak pomáhá Tříkrálová sbírka?

Tříkrálová sbírkaTříkrálová sbírka se pomalu, ale jistě blíží a u nás, v Oblastní charitě Sušice, se už touto dobou pouštíme do příprav akce. Celá organizace akce je poměrně náročná a letos ještě více, protože není jasné, jaký bude vývoj pandemie a opatření. Jasné je ale to, že Tříkrálová sbírka bude!

Připravuje se varianta tradičního koledování za dodržení bezpečnostních opatření a pak ONLINE koleda. Během doby pandemie jsme si zvykli na to, že musíme hledat nové cesty pro spojení a komunikaci a pokud nebude povoleno se potkávat osobně, bude to možnost, jak dopřát koledu a požehnání alespoň takto. Je potřeba respektovat, že se lidé obávají a raději si poslechnou koledu v bezpečí domova online. Začátkem prosince budou na webu Oblastní charity Sušice - www.susice.charita.cz informace o tom, jak to všechno letos bude probíhat. Zatím je s otazníkem i to, zda bude povolena akce Příchod Tří králů na sušickém náměstí a požehnání koledníků. Lidé se každoročně těší na to, až jim koledníčci přinesou do domovů radost a požehnání.

Příspěvky, které lidé při sbírce štědře dávají, pomáhají v našem regionu nejen rozvíjet služby sociální péče pro seniory, ale pomáhají také jednotlivcům. Z letošní sbírky jsme podpořili např. paní Veroniku Skribuckou, naši klientku, která v má na Konto Bariéry sbírku na pořízení automobilu s nakládacím zařízením. Paní Veronika je velmi pozitivní člověk a po pracovním úrazu a operaci páteře je na invalidním vozíku. Díky automobilu se zařízením se bude schopná přesunout sama kam potřebuje. Jsme rádi, že jsme ji mohli díky darům od veřejnosti podpořit částkou 10.000 Kč.

Jako dalšího jsme podpořili klienta ze střediska v Kašperských horách. Pan K. měl autonehodu, má ohrnuté dolní končetiny a zhoršený úchop horních končetin. Díky příspěvku ve výši 4.500 Kč si může zajistit nákup úchopových rukavic, které mu pomohou usnadnit běžný život a zlepšení kondice. S jejich použitím totiž může konečně posilovat horní končetiny na motomedu. Část ze sbírky také pomohla přispět na koupi dvou automobilů, které denně potřebují pečovatelky při dojíždění za klienty. Velmi si vážíme toho, že se do sbírky zapojují každoročně děti, ale i dospělí - koledníci a vedoucí skupin. Letos budeme určitě opět pokračovat ve spolupráci se školami a spolky, rádi bychom více rozvinuli spolupráci s farnostmi. Pokud byste měli zájem se do sbírky zapojit, budeme rádi. Kontaktovat můžete koordinátorku sbírky na tel. 731 402 914 nebo na trikralovasbirka@susice.charita.cz.

Děkujeme za štědrost a podporu, díky které pomáháte vlastně všichni s námi. Pokud vše dobře dopadne a adventní trhy budou, přijďte na sušické náměstí 18. a 19. prosince 2020. Budeme tam na Vás čekat s „Polévkou pro souseda“, která patří k tradici naší organizace.

Lenka Píšová
oblastní charita Sušice

Tříkrálová sbírka - hledáme koledníky

Komentáře k tomuto článku

Přidat nový komentář
Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz