Dopis farníkům

Vážení páni faráři, vážení bratři a sestry,

s velkým zneklidněním sledujeme současnou situaci na Ukrajině a chtěli bychom Vás touto cestou informovat, jakou pomoc pro obyvatele Ukrajiny připravuje Charita. Charita Česká republika vyhlásila finanční sbírku a ve spolupráci se svým dlouholetým partnerem, Charitou Ukrajina, se v první fázi zaměří na okamžitou podporu lidí zasažených novými boji, a to i když zůstanou ve válečné zóně, nebo budou nuceni uprchnout. Jedná se tedy o zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Je připraveno také poskytnutí psychologické pomoci. Na bezprostřední pomoc již bylo uvolněno z krizového fondu Charity částka 500 000 Kč.

Sbírku je možné podpořit bezhotovostní platbou na sbírkový účet či naskenování QR kódu. Sbírkový účet má číslo 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104. Druhou možností je zaslání dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90.

Česká biskupská konference také vyhlásila kostelní sbírku, která proběhne v neděli 27. února 2022 a připojuje se tak k aktuálně vypsané sbírce. Ve spolupráci s Charitou České republiky nabízí humanitární pomoc potřebným a vnitřně vysídleným na Ukrajině i těm, kteří uprchnou do naší země. Zároveň prosí věřící, aby se zapojili do konkrétní pomoci případným uprchlíkům.

Charita nyní dává dohromady přehled volné ubytovací kapacity, kterou může v charitních zařízeních případně poskytnout. Bude samozřejmě nápomocna i při hledání dalších vhodných míst k ubytování těchto lidí a je v úzkém kontaktu s Ministerstvem vnitra České republiky a dalšími ústředními orgány státní správy. Také je v provozu asistenční infolinka, na kterou se mohou obracet ukrajinští občané. Materiální sbírka zatím není vyhlášena, a to především kvůli nepřehledné situace a ztížené možnosti dopravy na místo.

Také Poradna pro cizince migranty při Diecézní charitě České Budějovice nabízí odborné sociální poradenství a asistenční služby na Odboru azylové a migrační politiky. Mezi nejčastější dotazy, které sociální pracovnice řeší je například prodloužení pobytu v České republice, příchod příbuzných z Ukrajiny a další témata.

O dalším postupu Charity budeme i nadále informovat na našem webu www.dchcb.cz a sociálních sítích. Všechny informace jsou samozřejmě pravidelně aktualizovány. Případně se můžete také informovat přímo u nás na diecézní Charitě.

Zároveň bychom Vás chtěli poprosit o vyvěšení plakátku, který posíláme v příloze, ve Vašich kostelích a dalšímu šíření. Plakátek je určen pro vypsanou sbírku Charita pro Ukrajinu.   Děkujeme za Vaši pomoc, podporu a modlitby.

Klidné dny,
za Diecézní charitu České Budějovice

P. Stanislav Brožka, prezident
Jiří Kohout, ředitel

Charita pro Ukrajinu

Komentáře k tomuto článku

Přidat nový komentář
Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz