SYNODA 2021–2023: Podklady pro synodální proces

Ve dnech 8. a 9. října 2021 zahájil papež František tříletý synodální proces rozdělený do tří fází, na diecézní, kontinentální, univerzální. Spočívat bude v konzultacích a rozlišování. Vyvrcholí shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě. Jak zdůrazňuje sekretář Synody, jde o to, aby se do celého procesu více angažoval Lid Boží. „Proces rozhodování začíná v církvi vždy nasloucháním, protože jedině tak lze pochopit, jak a kam chce Duch vést církev,” říká kardinál Mario Grech.

Pracovat se bude v už existujících společenstvích. Případní další zájemci o práci v synodálních skupinkách se mohou obrátit na koordinátory Annu Potužníkovou a Aleše Jahodu.

Níže si můžete stáhnout základní podklady pro synodální proces:

• Základní informace a pozvání na společnou cestu
Průběh synodálního procesu v ČR přehledně
Metodika vytvoření pracovních skupinek
Metodika setkání pracovní skupinky – „duchovní konverzace Božího lidu“
Biblické inspirace pro práci ve skupinkách
Hlavní otázky pro synodální konzultační setkání

Mnoho dalších informací o SYNODĚ 2021–2023 najdete na odkazu níže, kde jsou informace průběžně doplňovány.

SYNODA 2021–2023

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz