DOKUMENT: Syntéza diecézní fáze synodálního procesu

V sobotu 23. dubna 2022 byla v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše slavnostně zakončena Diecézní část Synodální cesty.

Diecézního presynodálního shromáždění se zúčastnili především ti, kteří po několik měsíců pracovali ve farních skupinkách. Těchto pracovních farních skupinek bylo v naší diecézi celkem 154. Synodální společenství vznikla v 63 farnostech, dvě společenství vytvořili zaměstnanci charit a jedno bylo společenstvím vězňů.

Podněty z farních skupinek (podnětů bylo celkem 320) byly v průběhu dubna Diecézním redakčním týmem zpracovány do závěrečného dokumentu nazvaného „Syntéza diecézní fáze synodálního procesu“. Diecézní redakční tým tvořili: kněží Ivo Prokop, Stanislav Brožka a Tomas van Zavrel, jáhen František Jirsa, řeholní sestra Karmela Kateřina Chromíková SCSC a dále Kateřina Regendová, Aleš Jahoda, Stanislav Kameník, Jan Krajč, Jiří Míchal a Petr Široký.

Diecézní syntézu přednesli diecézní koordinátoři R. D. Mgr. Ivo Prokop a R. D. JCLic. Mag. Theol. Stanislav Brožka a celý dokument před shromážděním podepsal diecézní biskup Vlastimil Kročil. Poté následovala slavnostní koncelebrovaná mše svatá.

DOKUMENT Syntéza diecézní fáze synodálního procesu

převzato z webu bcb.cz

Komentáře k tomuto článku

Přidat nový komentář
Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz